Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 10/St.Pod./2017

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 28/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szóstej edycji Studiów Podyplomowych "Master of Business Administration (MBA)"