Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 10/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Analizy rynkowe i strategiczne”