Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 105/St.Pod./2020

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Strategiczny HR Bussines Partnering”