Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 11/St.Pod./2018

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 47/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 22 września 2017 roku o powołaniu na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań”.