Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 110/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie”