Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 117/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „CIMA Finance Leadership – Operational Level”