Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 12/St.Pod./2017

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 64/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu piątej edycji Studiów Podyplomowych "Master of Business Administration (MBA)"