Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 13/St.Pod./2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań”