Uczymy już od 34 552 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 14/St.Pod./2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Kontrola zarządcza w administracji publicznej”