Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 17/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 59/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 17 czerwca 2013 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czwartej edycji Studiów Podyplomowych "Analizy rynkowe i strategiczne"