Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 17/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań”