Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 17/St.Pod./2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Metodyki i metody zarządzania projektami”