Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 18/St.Pod./2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami – narzędzie dla praktyków”