Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 2/St.Pod./2017

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 36/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 9 czerwca 2016 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu trzeciej edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”