Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 20/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie marketingowe na rynku business-to-business”