Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 21/St.Pod./2017

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 6/St.Pod./2017 z dnia 22 lutego 2017 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce"