Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 22/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Metodyki i metody zarządzania projektami”