Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 22/St.Pod./2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”