Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 23/St.Pod./2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Podatki i doradztwo podatkowe”