Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 24/St.Pod./2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie”