Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 28/St.Pod./2017

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Cła i podatki w procedurach celnych"