Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 29/St.Pod./2017

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Menadżer w opiece zdrowotnej"