Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 29/St.Pod./2019

sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań”