Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 29/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Audyt śledczy”