Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 3/St.Pod./2019

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 42/St.Pod./2018 Rektora UEP z dnia 11 września 2018 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy