Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 3/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na STUDIA PODYPLOMOWE „MENEDŻER W OPIECE ZDROWOTNEJ”