Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 31/St.Pod./2017

w sprawie : powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa"