Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 31/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR”