Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 34/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Komunikacja i Techniki Perswazji w Biznesie”