Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 35/St.Pod./2017

w sprawie: powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie projektami IT"