Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 35/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „e-Commerce”