Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 36/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR”