Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 39/St.Pod./2017

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie"