Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 39/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce”