Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 39/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Finanse menedżerskie”