Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 42/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”