Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 44/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli”