Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 46/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami IT”