Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 48/St.Pod./2017

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" z miejscem prowadzenia zajęć w Zielonej Górze