Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 48/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Analizy rynkowe i strategiczne”