Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 49/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Menedżer bezpieczeństwa informacji”