Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 5/St.Pod./2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/St.Pod./2018 Rektora UEP z dnia 18 września 2018 roku w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych „Menedżer kultury”