Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 54/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Accounting and Financial Management – Advanced Level”