Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 55/St.Pod./2017

w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Lean Manufacturing"