Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 58/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”