Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 59/St.Pod./2017

w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Finansowanie projektów”