Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 59/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych o nazwie „Executive Master of Business Administration (Executive MBA)”