Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 60/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Zarządzanie projektami IT”