Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 62/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami IT”