Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 64/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Compliance w organizacji”